KP PSP BUSKO-ZDRÓJ

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju

112 / 998

Zawody Wędkarskie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju ma zaszczyt zaprosić koleżanki i kolegów wędkarzy funkcjonariuszy PSP na III Mistrzostwa Strażaków w Wędkarstwie Spławikowym o Puchar Komendanta Powiatowego PSP w Busku-Zdroju w klasyfikacji indywidualnej oraz Puchar Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach w klasyfikacji drużynowej. Zawody odbędą się w dniu 29 kwiecień 2017r  /sobota/ w miejscowości Radzanów powiat buski.

REGULAMIN ZAWODÓW

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Zawody odbywają się zgodnie z „Zasadami organizacji wędkarskiego sportu kwalifikowanego PZW” i „Regulaminem amatorskiego połowu ryb PZW”. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia odstępstw od poszczególnych przepisów w/w zasad o czym poinformuje uczestników zawodów podczas otwarcia Mistrzostw.
 2. Zarząd Okręgu PZW w Kielcach Koło w Busku-Zdroju zwalnia wszystkich uczestników imprezy z ponoszenia opłaty  za wędkowanie na zbiorniku Radzanów w dniu zawodów.
 3. Niniejsze zawody służą integracji strażaków województwa świętokrzyskiego.
 4. W III Mistrzostwach Strażaków w Wędkarstwie Spławikowym o Puchar Komendanta Powiatowego PSP w klasyfikacji indywidualnej oraz Puchar Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach w klasyfikacji drużynowej mogą uczestniczyć funkcjonariusze PSP województwa świętokrzyskiego oraz emeryci tej słuzby.
 5. Każdy z uczestników imprezy zobowiązuje się do zachowania zgodnego z prawem podczas wskazanej imprezy wędkarskiej. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za uczestników zawodów oraz za sytuacje powstałe w wyniku nieodpowiedzialnych indywidualnych lub zbiorowych zachowań każdego z nich. Każdy z uczestników zawodów posiada indywidualne ubezpieczenie na wypadek zdarzenia losowego w trakcie wędkowania. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia jak również nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe i zachowania zaistniałe w trakcie jak i po imprezie, a powstałe w wyniku działań lub zaniechań uczestników imprezy.
 6. Łowisko na którym odbędą się zawody jest zbiornikiem z następującym rybostanem: płoć, leszcz, karp, karaś, amur, okoń. Linia brzegowa długości ok 400m. Stanowiska wędkarskie o długości 10m (możliwe przesunięcie ze względu na drzewostan przy zbiorniku).

ORGANIZACJA ZAWODÓW

 1. Przez zawody spławikowe rozumiemy łowienie jedną wędką ze spławikiem białej ryby ewentualnie drapieżników, metodą skróconego zestawu, batem, wędką do metody angielskiej, wędką do metody bolońskiej itp. ( bez łowienia na tzw. żywca itp. ).
 2. Dla mistrzostw prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna i drużynowa.
 3. Dla obu mistrzostw rozgrywanych równolegle będą prowadzone dwie oddzielne klasyfikacje ale na podstawie tożsamych osiągniętych wyników oraz oddzielne nagrody i dyplomy za miejsca indywidualne i drużynowe.
 4. Drużyny w zawodach dzielone będą wg nazw komend – przez drużynę rozumiemy 2 lub 3 zawodników. Każda komenda może wystawić dowolną liczbę drużyn. Jeżeli dana komenda wystawi więcej niż jedna drużynę, nazwy drużyn będą miały następujące brzmienie – np. Busko-Zdrój 1, Busko-Zdrój 2.
 5. Jeżeli komenda nie będzie miała pełnej drużyny tj. 2 lub 3 osób, osoby te będą startowały tylko w klasyfikacji indywidualnej.
 6. Skład drużyn (imię i nazwisko) ustala zgłaszający (Komenda) w karcie zgłoszenia. W przeciwnym wypadku organizator ustala skład drużyny z listy osób przesłanych w zgłoszeniu przed rozpoczęciem zawodów.
 7. Zawody odbędą się w jednej 4 godzinnej turze.
 8. Losowanie miejsc startowych odbędzie się przed zawodami. Każdy zawodnik losuje stanowisko indywidualnie.
 9. Zawody uważa się za rozegrane, gdy startuje przynajmniej 9 zawodników.
 10. Ważenie ryb odbywa się na stanowiskach przez Sędziego Wagowego. Ryby znajdują się w siatce do momentu ważenia i wypuszczone do wody na sygnał sędziego po zakończeniu ważenia.
 11. Każdy z zawodników winien posiadać siatkę – dopuszcza się siatkę krótszą niż 3,5m.
 12. Zawody mogą zostać odwołane, skrócone lub przerwane tylko w razie wystąpienia burzy – decyzję podejmuje organizator.

OBLICZANIE WYNIKÓW ZAWODÓW

 1. Miejsca zajęte podczas zawodów ustalane są na podstawie osiągniętej liczby punktów przez danego zawodnika – 1 gram ryby – 1 punkt.
 2. Miejsce zawodnika w przypadku jednakowej ilości punktów rozstrzygane jest na podstawie ilości złowionych ryb (wygrywa większa ilość).
 3. W przypadku jednakowej ilości punktów w klasyfikacji drużynowej zwycięża drużyna, w której jeden z zawodników drużyny miał największy wynik.

NAGRODY I DYPLOMY DLA ZWYCIĘZCÓW

W klasyfikacji drużynowej zwycięzca otrzymuje Puchar Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach który zostanie wręczony po zawodach przez przedstawiciela KW PSP w Kielcach.

W klasyfikacji indywidulnej pierwszych trzech zawodników otrzymuje Puchary Komendanta Powiatowego PSP w Busku-Zdroju oraz nagrody rzeczowe.

Dla zwycięzców w klasyfikacji indywidualnej (miejsca 1-6) oraz drużynowej (miejsca 1-3) przewidziano dyplomy.

 

ZAPISY DO DNIA 15 kwietnia 2017 ROKU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.  DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

 

Uczestnictwo w zawodach oznacza jednoznacznie akceptację regulaminu.

 

Harmonogram zawodów:

Godz.6.30  Zbiórka zawodników przy szlabanie od strony Owczar – miejsce zaznaczone na mapie.

Godz. 6.30-7.15 Losowanie stanowisk, omówienie regulaminu. Dojście zawodników na stanowiska – wejście na stanowiska

Godz.8.50 II sygnał – nęcenie ciężkie

Godz.09.00 III sygnał – rozpoczęcie łowienia

Godz.12.50 IV sygnał – 10 min przed końcem zawodów

Godz.13.00 V sygnał – koniec zawodów

Godz.13.00-13.30 Ważenie ryb z sektorach

Godz. 13.30 – 14.15 Poczęstunek.

Godz.14.15  Ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów, dyplomów oraz nagród rzeczowych przez Komendanta Powiatowego PSP w Busku-Zdroju

 LISTA STARTOWA

Lp Nazwa Komendy Imię i nazwisko zawodnika Nazwa drużyny
1  KP PSP BUSKO-ZDRÓJ  Chwalik Sławomir
2  Witkowski Damian
3 Wójcikiewicz Robert
4 Dziedzic Piotr
5  KW PSP KIELCE  Kubicki Jakub KW PSP KIELCE
6  Ksel Paweł
7  Bąk Piotr
8 KP PSP JĘDRZEJÓW  Michał Pak  Jędrzejów 1
9 Gajda Jarosław
10 Dębiński Kamil
11 Olesiński Tomasz Jędrzejów 2
12 Żądło Przemysław
13 KP PSP OSTROWIEC ŚW. Piwnik Radosław KP PSP OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
14 Piwnik Marcin
15 Kasperkiewicz Piotr
 16  Emeryt KP PSP Busko-Zdrój Głogowski Leszek
17 KP PSP STASZÓW  Juszczyk Jarosław KP PSP STASZÓW
18  Mazur Mikołaj
19  Pacion Dariusz

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania:  Formularz zgłoszeniowy

 

MIEJSCE ZAWODÓW

DOJAZD OD STRONY KIELC

 

 

 

DOJAZD OD STRONY TARNOWA