KP PSP BUSKO-ZDRÓJ

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju

112 / 998

OSP

Na terenie powiatu buskiego jest 71 jednostek OSP:

15 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
64 jednostek typu „S”
7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych typ „M”.250px-powiat_busko-svg

Ochotnicze Straże Pożarne włączone do KSRG:
Szaniec
Zbludowice
Stopnica
Wiślica
Kobylniki
Nowy Korczyn
Błotowola
Pacanów
Rataje Karskie
Niziny
Grzymała
Balice
Stary Korczyn
Oblekoń
Tuczępy

Wyposażenie jednostek OSP w KSRG stanowią:
Samochody ratowniczo-gaśnicze ciężkie – 4
Samochody ratowniczo -gaśnicze specjalne ciężkie – 1
Samochody ratowniczo -gaśnicze specjalne średnie – 2
Samochody ratowniczo-gaśnicze średnie – 6
Samochody ratowniczo-gaśnicze specjalne średnie – 7
Samochody ratowniczo-gaśnicze lekkie – 6
Samochody ratowniczo-gaśnicze specjalne lekkie – 2
Samochody operacyjne – 1

Poza jednostkami w KSRG wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych stanowią:
Samochody ratowniczo-gaśnicze ciężkie – 3
Samochody ratowniczo -gaśnicze specjalne średnie – 2
Samochody ratowniczo -gaśnicze specjalne ciężkie – 1
Samochody ratowniczo-gaśnicze średnie – 6
Samochody ratowniczo-gaśnicze specjalne średnie – 1
Samochody ratowniczo-gaśnicze lekkie – 43