KP PSP BUSKO-ZDRÓJ

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju

112 / 998

Zamówienia publiczne

Zaproszenie do składania ofert

Bezgotówkowy zakup paliw do pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego, będącego na wyposażeniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju w okresie od 8 maja 2017 r. do 8 maja 2018 r.

Informacje o ogłoszeniu

  • Numer postępowania: 2370.2.2017

Krótki opis przedmiotu zamówienia: bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju   w okresie od 8 maja 2017 r. do 8 maja 2018 r., realizowany na stacji paliw Wykonawcy.

  • Data ogłoszenia: 12 kwietnia 2017 r.
  • Termin składania ofert: 19 kwietnia 2017 r. do godz. 12 00
  • Miejsce składania ofert: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju, ul Waryńskiego 29 a, 28 – 100 Busko – Zdrój

Dokumenty do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 2 – OŚWIADCZENIE

Załącznik nr 3 – WZÓR UMOWY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT