KP PSP BUSKO-ZDRÓJ

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju

112 / 998

Zamówienia publiczne

Zaproszenie do składania ofert

Zestaw podpór stabilizacyjnych RESQTEC PROFIX MAX

 

Informacje o ogłoszeniu

 • Numer postępowania: 2370.3.2017

Krótki opis przedmiotu zamówienia: Zestaw podpór stabilizacyjnych RESQTEC PROFIX MAX

 • Data ogłoszenia: 3 października 2017 r.
 • Termin składania ofert: 9 października 2017 r. do godz. 10 00
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy przesłać do siedziby Zamawiającego e-mailem na adres: kwat.tech.busko@straz.kielce.pl lub faksem na numer 41 378 20 43

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 

 

Informacje o ogłoszeniu

 • Numer postępowania: 2370.4.2017

Krótki opis przedmiotu zamówienia: Zestaw podpór stabilizacyjnych RESQTEC PROFIX MAX

 • Data ogłoszenia: 9 października 2017 r.
 • Termin składania ofert: 12 października 2017 r. do godz. 10 00
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy przesłać do siedziby Zamawiającego e-mailem na adres: kwat.tech.busko@straz.kielce.pl lub faksem na numer 41 378 20 43

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert

PROTOKÓŁ ODBIORU (wzór)

FORMULARZ OFERTOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE

WZÓR UMOWY

 

Informacje o ogłoszeniu

 • Numer postępowania: 2370.5.2017

Krótki opis przedmiotu zamówienia: Pneumatyczny zestaw ratowniczy VETTER

 • Data ogłoszenia: 9 października 2017 r.
 • Termin składania ofert: 16 października 2017 r. do godz. 10 00
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy przesłać do siedziby Zamawiającego e-mailem na adres: kwat.tech.busko@straz.kielce.pl lub faksem na numer 41 378 20 43

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert VETTER

PROTOKÓŁ ODBIORU VETTER

FORMULARZ OFERTOWY VETTER

ZAPYTANIE OFERTOWE VETTER

WZÓR UMOWY VETTER

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA