KP PSP BUSKO-ZDRÓJ

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju

112 / 998

Stanowisko Kierowania

STANOWISKO KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO
W BUSKU-ZDROJU

tel.(41)3708930 w.101
fax.(41)3708930 w.103 lub 413787881

telefon alarmowy: 998

Dyżurni Stanowiska Kierowania


st.kpt. inż. Mariusz MAJCHER


st. asp. Robert WÓJCIKIEWICZ


mł.bryg.mgr Tomasz SKRZYPEK


asp.sztab. Jan BOMBA


mł.asp.mgr inz. Grzegorz MARZEC

Zadania Stanowiska Kierowania:

1. Przyjmowanie zgłoszeń o zagrożeniach i dysponowanie siłami i środkami jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz innych służb do akcji ratowniczych na terenie powiatu.

2. Koordynacja działań ratowniczych na terenie powiatu w zakresie czynności operacyjnych wynikających z podjęcia działań przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

3. Przyjmowanie, rejestrowanie i ewidencjonowanie meldunków o udziale jednostek ochrony przeciwpożarowej w likwidacji skutków pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof technicznych, chemicznych, ekologicznych i innych zdarzeń i przekazywanie tych informacji do Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego w Kielcach.

4. Dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze powiatu.

5. Dokonywanie bieżącej oceny sytuacji na terenie powiatu w zakresie zdarzeń, których powstanie zostało zgłoszone do SK oraz ocena ich operacyjnego zabezpieczenia;

6. Przyjmowanie i rejestrowanie bieżących meldunków o stanie sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej, podmiotów wchodzących w skład KSRG oraz innych instytucji przewidzianych do użycia w planach ratowniczych.

7. Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji SK oraz komputerowych baz danych;

8. Współdziałanie z kierującymi akcją ratowniczą w zakresie przekazywania informacji i danych niezbędnych do bezpiecznej i skuteczne] likwidacji zagrożeń.

Służba na Stanowisku Kierowania jest pełniona w systemie zmianowym przez pięciu dyżurnych 24 godziny na dobę.

WYPOSAŻENIE STANOWISKA KIEROWANIA

1. Sieć łączności:
– alarmowej 998
– resortowej MSWiA
– wewnętrznej
2. Sieć radiotelefonów stacjonarnych
3. System monitorowania obiektów o dużym zagrożeniu pożarowym
4. Dokumentację operacyjną
5. Dokumentację pomocniczą
6. Inny sprzęt niezbędny do funkcjonowania SK