KP PSP BUSKO-ZDRÓJ

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju

112 / 998

Kierownictwo

Komendant Powiatowy

bryg. mgr inż. Artur BRACHOWICZ

    041 378-20-43 w. 201

abrachowicz@strazbusko.pl

interesantów w sprawach skarg, wniosków i zażaleń przyjmuje w każdy poniedziałek, w godzinach 14.30-16.30

 

Zastępca Komendanta Powiatowego

  

mł.bryg. mgr inż. Marek LIS

041 378-20-43 w. 202

mlis@strazbusko.pl