KP PSP BUSKO-ZDRÓJ

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju

112 / 998

KP PSP Busko-Zdrój, Prelekcje dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów.

30 marca 2017

Realizując wytyczne Komendanta Głównego PSP, mające na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej, w dniu 28 marca 2017 roku Komendant Powiatowy PSP w Busku-Zdroju mł. bryg. Artur Brachowicz uczestniczył w dwóch prelekcjach z gronem pedagogicznym szkół podstawowych i gimnazjów w miejscowościach Gnojno oraz Kołaczkowice.

Spotkania te rozpoczynają cykl prelekcji z zakresu ochrony przeciwpożarowej  i bezpieczeństwa w szkołach z terenu powiatu buskiego, które będą odbywały się w miarę zgłaszanych potrzeb. Prowadzone prelekcje mają się przyczynić do budowania świadomości nauczycieli i wychowawców, jak również mają usystematyzować wiedzę z przedmiotowej tematyki, jaka powinna być przekazywana dzieciom i młodzieży. Podczas prelekcji przekazywane są materiały pomocnicze, z których nauczyciele mogą korzystać podczas omawiania przedmiotowej tematyki.