KP PSP BUSKO-ZDRÓJ

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju

112 / 998

KP PSP Busko-Zdrój, prace zespołu ds. „Zasad prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach związanych z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych”.

18 marca 2017

W dniach 15-17 marca 2017 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju będą trwały prace zespołu roboczego ds. opracowania projektu „Zasad prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach związanych z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych”, powołanego przez komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej decyzją nr 5 z dnia 19 stycznia 2017 roku.

Prace zespołu mają na celu przygotowanie min:

  • zasad prowadzenia postępowania administracyjnego w razie stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych:

– prowadzenie korespondencji w sprawie,

– stosowania narzędzi z zakresu prawa administracyjnego,

– wzorów pism dotyczących postępowania administracyjnego,

  • okoliczności wydawania poszczególnych rodzajów decyzji,
  • sposobu konstruowania decyzji administracyjnych,
  • wzorów decyzji administracyjnych komendanta powiatowego (miejskiego) PSP,
  • wzorów rozstrzygnięć dla poszczególnych rodzajów nieprawidłowości,
  • wzorów uzasadnień faktycznych i prawnych dla poszczególnych rodzajów nieprawidłowości.

Pracom zespołu przewodniczy st. bryg. Paweł Rochala, doradca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.

W dniu 15 marca 2017 roku w spotkaniu inauguracyjnym prac zespołu udział wzięli: st. bryg. Robert Sabat, zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach, mł. bryg. Sławomir Pietrzykowski, p.o. naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego komendy wojewódzkiej PSP w Kielcach oraz mł. bryg. Artur Brachowicz, komendant powiatowy PSP w Busku-Zdroju.